12 Φεβρουαρίου 2018

E-Man

E-Man - E-Marketing Clusters

Υπηρεσία E-Man

Όλες οι επιχειρήσεις καλούνται να ακολουθήσουν την digital εποχή και να κάνουν βέλτιστη χρήση όλων των σύγχρονων εργαλείων, των social media και του website τους, ώστε να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες.

Η στρατηγική και η υλοποίηση απαιτεί όμως πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, ανθρώπους με διαφορετικές ειδικότητες που ξεκινάν από γνώσεις προγραμματισμού, γνώσεις διαχείρισης των social media, συνεχή ενημέρωση για τα νέα εργαλεία και τις αλλαγές που συντελούνται στους αλγόριθμους των υφιστάμενων μέσων και φτάνουν μέχρι τις γνώσεις Στρατηγικής και E-Marketing.

Οι επιχειρήσεις λοιπόν έχουν δύο επιλογές.

Υπηρεσία E-Man - E-Marketing Clusters

Α’ Επιλογή : 5μελές τμήμα DIGITAL MARKETING

Να προσλάβουν μια ομάδα τουλάχιστον 5 ειδικών για να επανδρώσουν το τμήμα Digital Marketing.

3 μειονεκτήματα :

• Υψηλό κόστος το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν όλες οι επιχειρήσεις.
• Έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπου μέσα στην εταιρεία που θα μπορέσει να κάνει σωστή επιλογή σε αυτούς που θα προσλάβει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη πρόσληψης κι ενός υψηλόμισθου διευθυντικού στελέχους για να οργανώσει το τμήμα.
• Αν το μέγεθος της εταιρείας δεν είναι αντίστοιχο, κανείς από αυτούς δεν θα μπορεί να συμπληρώσει το οχτάωρο του και άρα θα πληρώνεται κάποιες ώρες χωρίς να παράγει έργο.

1 πλεονέκτημα :

• Υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, λόγο εξειδίκευσης.

Υπηρεσία E-Man - E-Marketing Clusters

Β’ Επιλογή : Ένας άνθρωπος για όλα

Να προσλάβουν 1 άνθρωπο γενικών καθηκόντων για να επανδρώσουν το τμήμα Digital Marketing.

2 μειονεκτήματα :

• Είναι αδύνατον ένας άνθρωπος να γνωρίζει καλά όλους τους τομείς που χρειάζεται και άρα το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών είναι χαμηλό.
• Ακολουθώντας μια τέτοια απόφαση απλά συντηρούμε μια παρουσία στο internet, χωρίς να εκμεταλλευόμαστε τις πραγματικές δυνατότητες του μέσου και άρα αφήνουμε πολύτιμο χρόνο στον ανταγωνισμό να δράσει.

1 πλεονέκτημα :

• Χαμηλό κόστος

Ευτυχώς δημιουργήσαμε για εσάς και μια τρίτη επιλογή.

Υπηρεσία E-Man - E-Marketing Clusters

Γ’ Επιλογή : Υπηρεσία E-Man !

Ουσιαστικά πληρώνετε τις υπηρεσίες ενός ειδικού στο E-Marketing, ο οποίος αφού γνωρίσει την εταιρεία σας, καταρτίζει το στρατηγικό σας πλάνο και χρησιμοποιεί την ομάδα των ειδικών της E-Marketing Clusters για να υλοποιεί κάθε μήνα το πλάνο σας.

7 πλεονεκτήματα :

• Την αμεσότητα της επαφής με έναν μόνο άνθρωπο.
• Υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, λόγο εξειδίκευσης.
• Δυνατότητα κάλυψης όλων των πιθανών αναγκών σας σε υπηρεσίες και εφαρμογές.
• Σταδιακή αύξηση των επιλεγόμενων υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς και του ανταγωνισμού σας.
• Συνεχή επιμόρφωση των διευθυντικών στελεχών σας για θέματα digital (ρωτήστε μας).
• Προνομιακές τιμές σε όλες τις άλλες υπηρεσίες μας (ρωτήστε μας).
• Άριστη σχέση Ποιότητας/Τιμής.

Υπηρεσία E-Man - E-Marketing Clusters

Καλέστε μας τώρα ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να μιλήσετε με έναν ειδικό που θα σας ενημερώσει για την υπηρεσία, χωρίς καμία υποχρέωση !

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τι από τα παρακάτω σας ενδιαφέρει;Στην E-Marketing Clusters δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητό σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.

Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα αποστολής συμφωνείτε με την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.