Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων σε 6 βήματα

Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων σε 6 βήματα - E-Marketing Clusters

Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων σε 6 βήματα

Βρισκόμαστε στην αυγή μιας τεχνολογικής επανάστασης που θα αλλάξει θεμελιωδώς τις σχέσεις μας με τους άλλους και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Αυτές οι αλλαγές, με τη σημασία, την εμβέλειά και την πολυπλοκότητα τους, δεν θα μοιάζουν σε τίποτα με αυτό που η ανθρωπότητα έχει γνωρίσει μέχρι σήμερα.

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες, η «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση» σηματοδοτεί τη μετατροπή ολόκληρων συστημάτων παραγωγής, διαχείρισης και διακυβέρνησης.

Οι εταιρείες εξελίσσονται τώρα σε έναν εκ βάθρων ψηφιακό κόσμο. Το Διαδίκτυο δεν περιορίζεται πλέον, στο να αποτελεί πύλη πληροφοριών ή έρευνας. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο οικοσύστημα που περιλαμβάνει τώρα πια την επικοινωνία/διαφήμιση, το δίκτυο διανομής προϊόντων και υπηρεσιών (βλ. e-shops, marketplaces) και φυσικά τον χρήστη ως κεντρικό πυλώνα.

Ωστόσο, η εφαρμογή της ψηφιοποίησης στον επιχειρηματικό κόσμο, παραμένει σπασμωδική και άναρχη. Η πρόκληση προέρχεται από την έλλειψη γνώσης των εταιρειών ως προς τη στρατηγική υιοθέτησης για την επιτυχία στην νέα ψηφιακή εποχή.

Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων σε 6 βήματα - E-Marketing Clusters

Οφέλη

O ψηφιακός μετασχηματισμός είναι βέβαιο ότι προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες στις επιχειρήσεις, αλλά εγκυμονεί και σημαντικούς κινδύνους. Κάθε επιχείρηση πρέπει να μεταμορφωθεί για να παραμείνει ανταγωνιστική σε έναν κόσμο που αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς.

Η ψηφιοποίηση της επιχείρησής θα σας επιτρέψει να εδραιώσετε και να ευθυγραμμίσετε όλες τις ψηφιακές σας προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων σας.

Θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις οικονομικές επιδόσεις σας και θα σας επιτρέψει να κερδίσετε σε ανταγωνιστικότητα.

Τι αφορά η ψηφιοποίηση ?

Η βιώσιμη ψηφιοποίηση των εταιρειών επιτυγχάνεται με την ταυτόχρονη μετατροπή πολλαπλών τομέων και τεχνολογιών.

Περιλαμβάνει :

 • το επιχειρησιακό μοντέλο,
 • την εταιρική δομή,
 • το ανθρώπινο κεφάλαιο,
 • τις διαδικασίες,
 • τις ικανότητες και τις δεξιότητες,
 • τις προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών,
 • την δέσμευση με τους εμπλεκόμενους και τους «καταλύτες» του μετασχηματισμού.

Πρόκειται για μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης, δεδομένου ότι μια ψηφιακή στρατηγική πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς, ώστε να αξιοποιεί νέες ευκαιρίες.

Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων σε 6 βήματα - E-Marketing Clusters

Ψηφιοποίηση σε 6 βήματα :

6 είναι τα βασικά βήματα που θα οδηγήσουν με ασφάλεια κάθε επιχείρηση στην ψηφιοποίηση :

1. Μια αποφασισμένη διοίκηση

Καμία αλλαγή σε μεγάλη κλίμακα δεν μπορεί να γίνει στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, χωρίς την προηγούμενη διασφάλιση της αποφασιστικότητας της διοίκησης. Αυτό προϋποθέτει την συνειδητοποίηση της ψηφιακής αναγκαιότητας από πλευράς ανώτατης διοίκησης και την εξασφάλιση της αντίστοιχης οικονομικής υποστήριξης της διαδικασίας.

2. Γνώση της ψηφιακής ωριμότητας της εταιρείας

Σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι αλλάζουν, οι ομάδες μετακινούνται, οι πάροχοι πολλαπλασιάζονται, δεν είναι εύκολο να έχει κανείς μια ξεκάθαρη άποψη για την κατάσταση της επιχείρησης σε σχέση με την ψηφιοποίηση. Είναι όμως απαραίτητο να γνωρίζει κανείς που ακριβώς βρίσκεται και που θέλει να πάει, ώστε να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι προτεραιότητες και τα πιθανά εμπόδια.

Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και αν η εταιρεία είναι πολύ ενεργή στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι οι ψηφιακές αρμοδιότητες της εταιρείας ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες, δεν υπάρχει πραγματική αύξηση των δεξιοτήτων της ίδιας της επιχείρησης, εάν αυτή η εξωτερική ανάθεση δεν πλαισιώνεται και δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη εξέλιξη ενδοεταιρικά.

Η σημερινή κατάσταση πολλών εταιρειών είναι να έχουν ενεργοποιήσει πολλούς ψηφιακούς μοχλούς επειδή δεν ξέρουν τι πραγματικά επιδιώκουν.

 • Να κάνουν ότι και οι άλλοι;
 • Να ακολουθήσουν τις συστάσεις του εξωτερικού συνεργάτη που έχει αναλάβει το « digital »;

Αυτά είναι δείγματα που μας προειδοποιούν για την έλλειψη κατανόησης των σημερινών στόχων, ζητημάτων και χρήσεων των ψηφιακών μέσων και εργαλείων. Για παράδειγμα, το να έχει μια επιχείρηση παρουσία στο Facebook δεν είναι στόχος, αν δεν γνωρίζει για ποιο λόγο χρησιμοποιεί το μέσο.

3. Αναθεώρηση της δομής/οργάνωσης της επιχείρησης

Αυτό είναι συχνά το κεντρικό ερώτημα που οι εταιρείες προσπαθούν να απαντήσουν όταν σκέφτονται την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

 • Πρέπει να δημιουργηθεί μια ισχυρή Digital ηγεσία ;
 • Πρέπει να ενσωματωθούν ψηφιακοί εμπειρογνώμονες στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης;
 • Πρέπει να υπάρχει αναλογία outsourcing & insourcing στις ψηφιακές αρμοδιότητες ;

Καταλαβαίνετε από την ανάγνωση αυτών των ερωτήσεων ότι η απάντηση δεν είναι μία, αλλά σαφώς είναι αποτέλεσμα λεπτομερούς και ολοκληρωμένου ελέγχου της οργανωτικής και διαχειριστικής υπόστασης της επιχείρησης από την μία και της ανάλυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων του έμψυχου υλικού και του υλικοτεχνικού υπόβαθρου από την άλλη.

4. Ψηφιακή Στρατηγική

Η πλειοψηφία των εταιρειών που έχουν κάνει το «ψηφιακό βήμα» ή είναι σε διαδικασία «ψηφιακού άλματος» χάνουν ουσιαστικά την μάχη πιστεύοντας επιπόλαια ότι η παρουσία τους στα social media ή η χρήση των ψηφιακών εργαλείων που επιτάσσει η μόδα, τους καθιστά επάξια μέλη του ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

Εάν η χρήση ψηφιακών εργαλείων και μέσων αποτελεί αυτοσκοπό και δεν λαμβάνει υπόψιν της τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, είναι μια υπερφίαλη σπατάλη δυνάμεων. Το κεντρικό ερώτημα λοιπόν είναι αν η ψηφιοποίηση της επιχείρησης αντιστοιχεί (ή όχι) στις τρέχουσες ανάγκες και στην εκπλήρωση των στόχων και ποιες είναι οι επιχειρησιακές προτεραιότητες που πρέπει να επιδιωχθούν.

Είναι συχνό φαινόμενο οι επιχειρήσεις να ανακαλύπτουν ότι η πρώτη μάχη του “social” δεν διεξάγεται στο Facebook, αλλά πρώτα στην δική τους ιστοσελίδα και τις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας.

5. Σύμπραξη όλων των τμημάτων

Είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι η αλλαγή στις εταιρείες θα γίνει με την ισότιμη εμπλοκή όλων. Από την άλλη πλευρά, είναι απαραίτητο να κατανοήσουν όλοι την αναγκαιότητα του ψηφιακού οράματος, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και τις αποφάσεις που υιοθετούνται.

Η ψηφιοποίηση μιας επιχείρησης δεν είναι μόνο θέμα του Τμήματος Digital/Internet, αλλά κυρίως είναι μια ουσιαστική κίνηση υποστήριξης της ψηφιακής αλλαγής, που περνάει από όλα τα ιεραρχικά στρώματα της εταιρείας.

6. Εξέλιξη παρά Επανάσταση

Επανάσταση σημαίνει βίαιη μετάβαση από μια κατάσταση σε μια άλλη. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την προσαρμοστικότητα υψηλών απαιτήσεων που πρέπει να επιδείξουν οι εταιρείες, πρόκειται περισσότερο για εξέλιξη παρά για επανάσταση.

Η έννοια της εξέλιξης συνεπάγεται επίσης μια αέναη κίνηση, δεδομένου ότι αυτό είναι και το ζητούμενο. Μια εβδομαδιαία εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας, δεν αρκεί για να εφησυχάσει μια επιχείρηση για τα επόμενα χρόνια. Η ψηφιακή τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και η επιχείρησή πρέπει να ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό.

Η ψηφιακή γνώση δεν είναι μια εφάπαξ πιστοποίηση, αλλά μια διαδικασία αυτό-εκπαίδευσης: όσο περισσότερο επιμορφώνεται και εξασκείται κανείς, τόσο περισσότερο γνώστης του αντικειμένου γίνεται, τόσο περισσότερο είναι σε θέση να ξεχωρίζει την εφήμερη μικρο-τάση που δεν φέρνει καμιά ουσιαστική υπεραξία, από την πραγματική εξέλιξη/καινοτομία που πρέπει να κατανοηθεί και να ενσωματωθεί.

Συμπέρασμα

Η ψηφιοποίηση είναι η αλλαγή κουλτούρας σε θέματα προσαρμοστικότητας και εξωστρέφειας απέναντι στις αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο.

Αυτή η συνεχής διαδικασία, η οποία προϋποθέτει τη δημιουργία και εφαρμογή μιας ψηφιακής στρατηγικής, είναι απαραίτητη για τη μελλοντική επιτυχία οποιουδήποτε οργανισμού.

Η ψηφιακή εξέλιξη αποτελεί ανάγκη επιβίωσης, αλλά και ευκαιρία κυριαρχίας στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

Έχουμε βοηθήσει δεκάδες επιχειρήσεις να κάνουν το ψηφιακό βήμα και να επικρατήσουν έναντι του ανταγωνισμού. Ζητήστε μας μια δωρεάν αξιολόγηση και δείτε πως μπορεί η ψηφιοποίηση να συμβάλει στην ανάπτυξη της εταιρείας σας.

Δωρεάν Ebook Social Media Marketing Strategy 2020 - E-Marketing Clusters
Μοιραστείτε το...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email


Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.